FKS_header

Juniorpris ur Alfthans fond för ett framstående kemirelaterat slutarbete

Finska Kemistsamfundet delar ut ett juniorpris för en förtjänstfull avhandling av högt betyg inom kemi eller närstående ämnen. Prisets storlek är 1000 euro och det utdelas från den Alfthanska fondens medel. För att beaktas i urvalet bör sökanden vara medlem i FKS sedan två år tillbaka. Priset kan årligen sökas mellan den första oktober och sista september för avhandlingar som godkänts inom samma tidsintervall. Ifall en tillräckligt god kandidat finns bland de sökande, utlyses pristagaren på FKS julmöte i december.

Ansökningen för detta stipendium är fortlöpande och samtliga ansökningar granskas då ansökningstiden utgått. Pro gradu -avhandlingar, diplomarbeten eller slutarbeten från finländska universitet, högskolor eller yrkeshögskolor kan stå som grund för ansökningen. Förutom själva avhandlingen ska ett kort ansökningsbrev på högst en sida bifogas. Ur detta bör avhandlingens bedömning samt sökandes bakgrund framgå. Ansökningarna insändes på adressen: junior-alfthan'at'finskakemistsamfundet.fi.

Genom detta pris vill Finska Kemistsamfundet motivera sina yngre medlemmar att ytterligare förkovra sig i sina kemistudier.

Fritt formulerade ansökningar samt övriga frågor om priset kan skickas av sökanden till junior-alfthan'a'finskakemistsamfundet.fi. Detta pris kräver ingen nominering.


Mottagare av Juniorpriset ur Alfthans fond 2017-

År Namn Högskola
2021 Henrik Stubb HU
2020 Linda Sederholm Aalto
2019 Linda Idström HU
2018 Pamela Nylund ÅA
2017 Robert Lassfolk ÅA