FKS_header

Det Alfthanska priset

För att främja sina allmänna syftemål och särskilt för att utgöra en föreningslänk till den yngre generationen, delar Finska Kemistsamfundet årligen ut ett pris benämnt "Det Alfthanska priset" för en förtjänstfull publicerad forskningsinsats i kemi, biokemi eller kemisk teknologi. Priset kan beviljas för en doktors- eller licentiatavhandling som, vid förslagsfristens utgång, godkänts högst två år tidigare.

Priset delas ut vid Finska Kemistsamfundets julmöte i december. Prisets storlek är 3000 €. Pristagaren förutsätts hålla ett kort anförande om sin forskning på föreningens årsmöte i februari därpå följande år. En lista över tidigare pristagare finns till påseende nedan. Lämpliga kandidater för priset kan föreslås av professorer, seniorforskare eller doktorandhandledare vid finska högskolor och universitet. FKS vill gärna betona att både svenskspråkiga, finskspråkiga och utländska pristagare från finländska universitet har förekommit. Övergenomsnittlig kvalitet förutsätts av den belönade doktorsavhandlingen.

Vi ber härmed om motiverade förslag till mottagaren av "Det Alfthanska priset" för innevarande år.  

Förslag på pristagare skickas, med bilagor (kopia på avhandling samt rekommendationsbrev, gärna även annat stödande material som kandidatens CV med publikationslista) till adressen alfthan (a) finskakemistsamfundet.fi. Årets förslag bör anmälas till FKS mellan den första september och den tredje måndagen i oktober. Förslagen kan insändas på svenska, finska eller engelska. Ifall Ni har frågor gällande priset eller önskar skicka in ett bidrag per post, kontakta priskommittén på alfthan (a) finskakemistsamfundet.fi.

Förslagen behandlas konfidentiellt av priskommittéen. Den utsedda pristagaren kontaktas så snart beslut om årets pris fattats.

 


Tidigare mottagare av det Alfthanska priset

År Namn Högskola
1984 Markku Räsänen HU
1985 Ingegerd Forsskåhl HU, KCL
1986 Jan Näsman ÅA
1987 Örjan Andersson ÅA
1988 Leif Laaksonen och Dage Sundholm ÅA och HU
1989 Susanna Ranta
1990 Staffan Asplund och Kimmo Himberg ÅA och VTT/HU
1991 Johan Bobacka och Pekka Nortamo ÅA och HU
1992 Sten Engblom ÅA
1993 Jouko Peltonen ÅA
1994 Lars Peter Lindfors ÅA
1995 Ahmad Kalantar-Neyestanaki ÅA
1996 Carita Kvarnström ÅA
1997 inget pris
1998 Nino Runeberg HU
1999 Leena Valmu HU
2000 Susanne Wiedmer HU
2001 Li Tian HU
2002 Monika Österberg HUT
2003 Anneli Malmberg HUT
2004 Anders Bernas ÅA
2005 Patrik C. Eklund ÅA
2006 Kalle Arve ÅA
2007 Maria Wirzenius HU
2008 Michael Patzschke HU
2009 Ville Kaila HU
2010 Sara Rosenberg ÅA
2011 Victor Sumerin HU
2012 Stefan Taubert HU
2013 Marceline Neg Akieh-Pirkanniemi ÅA
2014 Sergio Losilla HU
2015 Sabrina Schmidt ÅA
2016 Ulriika Vanamo ÅA
2017 Didem Şen Karaman ÅA
2018 Teppo Leino HU
2019 Carl-Mikael Suomivuori HU
2020 Wenyang Xu ÅA
2021 Juan Palacios-Ortega ÅA
2022 Kristina Sorochkina HU