FKS_header

ADDRESSFÖRANDRING

Adressförändringar behöver i allmänhet inte anmälas eftersom de uppdateras enligt postens register. Ifall ni ändå märker att adressen är föråldrad kan ni anmäla den nya adressen till föreningens sekreterare: Maria Weintraub (tfn. 044-5394125, sekreterare"a"finskakemistsamfundet.fi).

Information inom föreningen skickas främst ut per e-post, så det är önskvärt att även dessa är uppdaterade. Meddela därför era nya e-postadresser till föreningens sekreterare.

Kansliets kontaktuppgifter:
 Urho Kekkonens gata 8 C 31
 00100 HELSINGFORS
 tfn. 010 425 6300
 fax 010 425 6309
 e-post: toimisto"a"kemianseura.fi