FKS_header

Finska Kemistsamfundets bokcirkel

Finska Kemistsamfundet har en aktiv bokcirkel som sammankommer ca en gång i månaden med undantag av sommarmånaderna juni, juli och augusti. De flesta möten hålls digitalt. Böckerna som läses av bokcirkeln har ofta en vetenskaplig anknytning, men medlemmar i bokcirkeln är välkomna att fritt komma med önskemål vilket gör att även andra böcker tas in.

Bokcirkeln har en egen epostlista som är separat från samfundets allmänna lista. För att komma med på listan kan ni kontakta sekreterare"a"finskakemistsamfundet.fi. På det här viset får ni alltid aktuell information.

bokcirkelns externa hemsida kan ni bekanta er med vad bokcirkeln redan läst och vad som står näst i tur.