FKS_header

VÄLKOMMEN TILL FINSKA KEMISTSAMFUNDETS HEMSIDOR

Finska Kemistsamfundet - Suomen Kemistiseura r.f. (FKS) var grundad 1891 och är därmed till sin ålder det nionde kemiska sällskapet i Europa och det elfte i hela världen.

Föreningen har ca. 250 medlemmar. Kemiska Sällskapet i Åbo ingår i FKS som en lokalförening. De andra stora kemiska sällskapen i Finland är Suomalaisten Kemistien Seura r.y. och Kemiallisteknillinen yhdistys - Kemisktekniska föreningen r.f., med vilka FKS har ett starkt samarbete.

Längre hunna studenter kan bli 'yngre medlemmar'. Efter avlagd grundexamen (FM, DI eller motsvarande) byts medlemskapet mot en ordinarie. FKS har haft som policy att även ingenjörer, som har avlagt sin examen vid tekniskt läroverk eller nuv. yrkeshögskola, är välkomna. Medlemsavgiften är 10 euro/år för yngre medlemmar och 63 euro/år får ordinarie medlemmar. Alla medlemmar får tidskriften Kemia-Kemi som medlemsförmån.

Föreningen håller årligen förutom årsmötet och julmötet ett par övriga möten, ofta under industriexkursioner. Dessa ger de yngre medlemmarna ett ypperligt sätt att bekanta sig med ev. framtida arbetsplatser. FKS utdelar årligen det Alfthanska priset, oftast åt en färsk doktor för en framstående doktorsavhandling. Prisets storlek år 2014 var 2500 euro.

Aktuellt

Berzeliusdagarna för gymnasieelever Läs mer...

Besök till Naturhistoriska museet Läs mer...

De finlandssvenska fysik- och kemidagarna Läs mer...

Kemirelaterat

Kemiföreningar i Norden

Resurscentret

Kemikalendern

Chemistry - All about you

Kemilärarnas resurscentrum

De Kemiska Sällskapen i Finland

Ny organisation efter Kemiska Sällskapet i Finland

Kemiska sällskapet i Åbo

Suomalaisten kemistien seura

Kemiallisteknillinen yhdistys

Kemins år 2011

Keminsar2011

IYC 2011

Adress:
Sekreterare:
Urho Kekkonens gata 8 C 31 | 00100 Helsingfors
Maria Weintraub | maria.weintraub"a"iki.fi | tel. 044-5394125